ינו

07

הנה האור

בועז מעודה ומאיה אברהם

הנה מגיע האור

זה שחיפשתי שנים

זה שהפלגתי אליו כל חיי

במים סוערים

הנה מגיע האור

כמו נהר איתן וסוחף

שלוקח איתו כל מה שבא בדרכו

ואותו בחום הוא עוטף

הנה האור שלי

אור התשמע קולי

אור מתעצם בקרבי

הנה האור שבי

הנה החוף הטוב

בו אפול להודות על ברכיי

הנה זריחה של ממש, של ממש

מחדירה אור זהב בשמיי

הנה האור שלי

אור התשמע קולי

אור מתעצם בקרבי

הנה האור שבי

הנה האור שלי

אור התשמע קולי

אור מתעצם בקרבי

הנה האור שבי

הנה מגיע האור שלי

ניצוץ ממרומי הרקיע

כמו אלף שנות אור המאור שלי

שעל כל העולם הוא מפציע

Here comes the holly light

Shining so good and bright

Touching our hearts tonight

Uniting the world tonight

Here comes the holly light

Shining so good and bright

Touching our hearts tonight

Uniting the world tonight

Here comes the light

Image taken from greenweddingshoes.com